"Työnohjaus on helmi työn arjessa, se vahvistaa sydämestä lähteviä elämän ja hyvyyden voimia."
Pia Leppäkumpu

THM
Johdon ja esimiesten työnohjaaja, CSLE®
Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 30 op HY+
Suomen Sovittelufoorumin jäsen
Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

Yhteystiedot:
Puh: 0400 517 337
E-mail: pia@leppakumpu.fi
Osoite: Pekkojärventie 706
52920 VOIKOSKI
Y-tunnus: 2094188-7

Toimialueenani on Etelä-Savo ja Pohjois-Kymenlaakso. Sopimuksen mukaan voin toimia myös muilla alueilla.

Ota yhteyttä!

Voit ottaa minuun yhteyttä suoraan sähköpostilla tai oheisella lomakkeella.

Nimi:

Yritys:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Viesti:


Tarjoan työnohjausta joko yksilötyönohjauksena tai erilaisille ryhmille ryhmätyönohjauksena.

Työnohjaukseni perustuu luottamuksellisuuteen ja ohjattavan henkilön kunnioittamiseen. Lähtökohtana on aina ohjattavan henkilön tilanne ja hänen tarpeensa.

Työnohjauksessa jäsennetään ja selkiytetään perustehtävää, käsitellään työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja etsitään yhdessä uusia näkökulmia erilaisten menetelmien avulla. Tarjoan ohjattavalle mahdollisuuden ulkopuolisen työnohjaajan avulla vahvistaa omaa ammattitaitoaan, luottamuksellisen tilan rauhassa pohtia omaa työtään ja siihen liittyviä ilmiöitä, tarkastella omaa itseään työntekijänä sekä tarkastella muutoksia, joissa ohjattava on mukana.

Ohjattava voi työnohjauksessa käsitellä työssä syntyneitä tunteita, saada tukea omaan työhönsä ja vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään. Ohjattavalla on työnohjauksen avulla mahdollisuus kehittää esimiestyöskentelyään ja lisätä omaa hyvinvointiaan työssä.

Työnohjaustyöskentely sovitaan määräajaksi, tavallisesti 1-2 vuodeksi kerrallaan. Työnohjauksen perustana on kirjallinen työnohjaussopimus, jossa yhteisesti sovitaan ohjattavan tavoitteet, aikataulut, työskentelytavat ja ohjauksen arviointi sekä hinnoittelu.

Suoritettuani Helsingin yliopistossa työyhteisösovittelun erityisosaajatutkinnon, 30 op. voin toimia myös työyhteisösovittelijana.

Tulen mielelläni keskustelemaan kanssanne työnohjaukseen liittyvistä asioista.

Lataa esite työyhteisösovittelusta